ANBI Status

Wij zetten ons in voor natuurbegrazing van de Groote Heide

Als u onze stichting financieel wilt ondersteunen: De stichting heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.
ANBI status betekent dat giften aan ons aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Ons rekeningnummer is NL78RABO0120329964.

Vrienden ontvangen onze nieuwsbrief en een persoonlijke uitnodiging bij activiteiten. Wij zijn blij met iedere bijdrage.

Stichting Schaapskudde Grote Heide
RSIN/fiscaal nummer: 816700072
Contactgegevens:
Akeleilaan 9, 5552GS Valkenswaard
info@schaapskuddegrooteheide.nl
Contactpersonen: Stephan Borgers, Paméla Freriks

Doel van de stichting:
Bevordering van de beweiding middels een schaapskudde van raszuivere kempische heideschapen van natuurgebieden in de gemeenten Maarheeze, Leende en Valkenswaard middels een overeenkomst met een herder die de beschikking heeft over een kudde kempisch heideschapen en het verwerven van de beweidingsrechten ten behoeve van goed natuurbeheer van bovengenoemde natuurterreinen. Het beschermen en raszuiver houden van het kempisch heideschaap. En alle andere wettige middelen.

Beleidsplan en Werkzaamheden: Beleidsplan en Werkzaamheden

Bestuurssamenstelling: Zie onder ‘Stichting‘.

Financiële verantwoording: Zie ‘Financiën

Activiteiten:
Zie onze nieuwsbrieven in de linkerkolom van deze pagina.

 
ANBI
Op de website van de Belastingdienst kunt u onze ANBI status controleren. Vul in: grote heide

Bijgewerkt: 5 mei 2022