Nieuwsbrief

Najaar 2015

Geachte Vriend(in) van de kudde,

De zomer en het najaar hebben we weer bijna achter ons gelaten. De winter is in aantocht. Tijd om even terug te kijken naar het wel en wee van de kudde en de activiteiten van de Stichting. 

Terugblik Streekmarkt en openingsactiviteit ‘ons Kloosterlandschap’ 10 mei

Op zondag 10 mei was door Staatsbosbeheer een streekmarkt georganiseerd  nabij  de Achelse Kluis ter gelegenheid van de opening van het heringerichte klooster-landschap en de nieuwe natuurpoort. Onze schaapskudde was ook aanwezig en met voor de kinderen een mogelijkheid om de lammetjes te knuffelen.

Het natuurgebied Leenderbos-Groote Heide staat centraal. In een unieke samenwerking is het kloosterlandschap van de Achelse Kluis opgeknapt, zijn moderne technieken toegevoegd (Ons Bos App) en is tegelijkertijd een natuurpoort gerealiseerd; een centrale entree en hét startpunt voor prachtige fiets- of wandelroutes in het natuurgebied.

OpeningsceremonieStreekmarktkramen

Opening van de Natuurpoort en onze streekmarktkraampjes.

Schapen met de herdersSchapen in het Kloosterlandschap

De Stichting aanwezig op de Bloem & Tuin Beurs in Nuenen

De stichting was aanwezig met een stand naast de stand van schapenhouderij Rob Adriaans bij Intratuin. Er was veel belangstelling voor onze kudde maar ook voor de acties schapenraden en voor de kinderen een grabbelton. De inkomsten uit verkopen en de gulle giften komen volledig ten goede aan de schaapskudde en dus aan het natuurbehoud.Onze kraam op Bloem en Tuin

Zomerochtendwandeling met de schaapskudde op de Groote Heide

Op zondagochtend 6 september hebben we met een groep vrienden en andere be-langstellenden van de kudde gewandeld met schapen en onze herder Rob Adriaans. Bij aankomst werden de bezoekers onthaald op cake en koffie, thee of fris en na de inleiding door onze voorzitter Gerard Noordman hebben we om kwart over tien de schaapskudde opgezocht. Hieronder een impressie van de wandeling over de heide. Regelmatig werd even gestopt om te genieten van het mooie uitzicht en de uitleg van Rob. Een mooie wandeling met onverwacht goed zomerweer.De bezoekers volgen de schapen

Nieuwe herder opleiding van start

Op het MBO Helicon te Velp is in augustus 2015 de eerste Nederlandse vakopleiding Schaapherder van start gegaan. Beheer van landschappen wordt in Nederland al eeuwen gedaan door schaapherders met hun kuddes. Anno 2015 dreigt er een tekort aan schaapherders door vergrijzing binnen de beroepsgroep en een veranderende vraag naar natuurbegrazing. De tweejarige opleiding Schaapherder is een antwoord op deze vraag vanuit de sector naar nieuwe, goed opgeleide professionals. In de opleiding leren leerlingen hoe ze een professionele, moderne schaapherder kunnen worden die met zijn of haar kudde de kost kan verdienen en tegelijkertijd bijdraagt aan natuurbeheer in Nederland.

Ons bestuurslid/penningmeester Paméla Freriks neemt deel aan deze opleiding en hieronder een bijdrage van  haar:

Afgelopen augustus ben ik begonnen met de vakopleiding schaapherder. Eén dag in de week naar school in Velp en minimaal 2 dagen in de week stage lopen. Ik loop stage bij onze eigen kudde die wordt verzorgd door Rob Adriaans. Tijdens de opleiding leren we niet alleen hoe we moeten hoeden met een kudde schapen op de hei maar we krijgen ook o.a. Ecologie, Communicatie, Schapenkennis, Voeding, Landschapskunde, Verzorging en gezondheid, Natuurbeheer, Plannen en organiseren.

Tijdens de stagedagen worden er verschillende werkzaamheden verricht. In de eerste weken hebben we nog gehoed op de hei. Nu de schapen van de hei af zijn, komen er heel veel andere werkzaamheden aan bod. De schapen gaan als ze van de hei af komen naar weilanden deze moeten worden afgezet met flexnetten, waarna de schapen op de weides worden gezet. Als een weide kaal gegeten is moeten ze weer verplaatst worden naar andere weides. De schapen moeten worden gecontro-leerd of ze niets mankeren. De hoeven moeten worden verzorgd. Onlangs hebben we uit de kuddes de drachtige ooien geselecteerd die in januari lammetjes gaan krijgen. Van te voren eerst de stallen klaar gemaakt zodat de ooien en fijne plek hebben om te lammeren. Kortom het is heel hard werken maar het is zo mooi om te doen.

Paméla Freriks

Van onze penningmeester

Van diverse vrienden mochten wij reeds de bijdrage voor 2015 ontvangen. Een aan-tal van u heeft nog niet kunnen reageren. Gaarne verzoeken wij u de bijdrage over te maken. Voor minimaal 15 euro per jaar bent en blijft u vriend van de kudde. U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL78RABO0120329964

Vermeld u dan ook even “Vriend 2015”. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

 

Agenda

Zie onze website: www.schaapskuddegrooteheide.nl

 

Dankzij uw steun behouden we onze heide en het Kempisch Heideschaap.